Het comité van carnavalcomité Jawohl - JAWOHL's Website

Carnavalcomité Jawohl
Welkom op de website van
Ga naar de inhoud

Het comité van carnavalcomité Jawohl

Het comite :
Hoe het begon
Op die grijze autoloze zondag eind november 1973, toen de fanfare onder het spelen van de pladijsmarch, samen met: Sinterklaas,  (onze Burgemeester en voorzitter van de fanfare Dhr Emiel Naudts) en Zwarte Piet, (men noemde hem toen gemeenzaam;
" de witten ", ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand als Dhr. Marcel Van Haver, in de fanfare baritonspeler en lolbroek van dienst bij elke gelegenheid), na een bezoek aan zowat alle etablissementen van Elverse1e, die van het laven der dorstigen hun beroep of hobby hadden gemaakt, heel dit gezelschap goed tipsie, die heiligen van toen moesten niet onderdoen voor muzikanten, de laatste herberg binnentrokken, bracht Marcel Van Haver, waarschijnlijk tijdens een klaar moment het idee naar voor met karnaval ook naar buiten te treden.
Gezaaid was het karnaval maar het moest nog kiemen en het duurde tot een drietal weken voor Aswoensdag vooraleer vanuit -de fanfare de verenigingen van Elversele werden aangeschreven. Tijdens die vergadering die vrij hectisch verliep, iedereen wou op zijn manier er toe bijdragen karnaval van de grond te helpen, werd besloten dat de volleybal vereniging ons de eerste prins zou leveren, meer nog, zij zouden instaan voor twee wagens.
Dat er gezien het tijdstekort moest geïmproviseerd worden liet zich vertalen tijdens onze eerste kroegentocht. De disselboom van de prinsenwagen geraakte onklaar zodat de eerste Prins karnaval van Elversele van zijn sokkel werd gehaald en Prins Roger I met zijn paginnetjes Christel en Isabel dienden over te stappen in de auto van Jean Van Pottelberghe. Deze laatste stond vooraan in de file om onze stoet te laten passeren, als rasechte pionier trucker onze moeilijkheden zag en direct het dak van zijn cabriolet, een Fiat doch een tweezitterken, liet openklappen zodat onze Prins en zijn paginnen, comfortabel zij het wel smalletjes hun tocht konden vervolgen.
Dergelijke kleine ongemakken konden echter de sfeer niet vertroebelen en onze eerste karnaval, duurde tot bij het ochtendgloren.
Ook onze tweede editie kwam moeilijk van grond. Het was de heer Alfons Aerts die een drietal weken voor karnaval tijdens een herlhaling van de fanfare vroeg wanneer de nieuwe Prins karnaval zou verkozen worden. Er werd overeengekomen dat tijdens het bal van het muziek de week daaropvolgend de verkiezing zou plaatsvinden.
Met veel stunt- en vliegwerk werd weerom alles in gereedheid gebracht. Alfons Aerts was enige kandidaat en werd uiteraard gekozen. Wat toen sommige inwoners van onze gemeente presteerden om nog een en ander in elkaar te steken grenst zowaar aan het ongelooflijke maar onze tweede uitgave overtrof alleszins de eerste.
Toen werd besloten dat wij meer georganiseerd dienden te werken en een subsidie van hetgemeentebestuur niet kon uitblijven. De toenmalige secretaris van het muziek, Dhr. Willy Beeckman, kreeg de opdracht een  samen te stellen, wat na enige tijd resulteerde in' het carnavalcomit "JAWOHL" U allen gekend. De naam gegeven door Dhr Oscar Rooms, die tijdens een vergadering bij lrma Tack, toen gevraagd werd drinken wij er nog een. antwoordde met het gekende JAWOHL, enkele seconden later ons er attent op maakte dat de schrijfwijze JAWOHL bestond uit de eerste letters van de voornaam van de leden.
Een geluk want wij speelden reeds met het idee ons ; de azijnsjeekers te noemen
Onder de naam JAWOHL werd de eerste subsidie aan het gemeentebestuur van Elversele aangevraagd. amper 3000 frank, en wat heden onmogelijk zou zijn, gebeurde toen Toenmalig burgemeester Emiel Naudts gaf ons de raad met een paar mensen, de gemeenteraad bij te wonen.
Waarschijnlijk moeten die figuren zoveel indruk gemaakt hebben dat wij een subsidie in de wacht sleepten van 7000 frank. .
Toch ook organiseerden wij onze eerste tombola en konden wij voor onze volgende Prins Carnaval en zijn paginnen een manteltje laten maken.
Vanaf 1977 kwam alles in een versnelling. Door de fusie konden wij tijdens ons stoetje geen kroegentocht meer organiseren en schakelden wij over naar de formule zoals wij ze nu nog kennen .
( Uit de persmap 1999 door De Roover Marc)

Het huidige comite bestaat uit 10 leden die nauw samenwerken om elk jaar weer een betoverende stoet door de straten van Elversele te laten trekken.

By TR

Webmaster
webmaster@carnavalelversele.be
Website van carnavalcomité Jawohl
Terug naar de inhoud